Fanfic’s Map

[ Fic trans]

● [Shortfic] [HeeLee] If I fall in love with you  Chap1 Chap2 Chap3 Chap4 Chap5 Chap6 [DROP]

● [Oneshot] [YeWook][NC17] The Scent of Love 

——————————————————————————————————

[Drabble]

● [Drabble][HeeLee] Vốn dĩ chẳng có gì sai cả!

●  [Drabble][HeeLee/YeWook] Thích một ai đó thật là vui!

 [Drabble][YeWook] Bạch Mã Hoàng Tử

● [Drabble][YeWook] Cho em được đứng bên cạnh anh

●[Drabble][YeWook] Chưa kịp nói yêu anh

 ● [Drabble][YeWook] Even We’re apart

● [Drabble][YeWook] Fancam

 [Drabble][YeWook] I saw you

 ● [Drable][YeWook] Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh

● [Drabble][YeWook] Promise

 ● [Drabble][YeWook] Sushine of Autumn

———————————————————————————-

[Oneshot]

● [Oneshot][HeeLee] Chú là của con !

● [Oneshot][HeeLee]Rain and Blue Pastel

[Oneshot][HeeLee] Ramen Couple

[Oneshot][Heelee/YeWook] Daddy and Son

[Oneshot][YeWook] 108 cách giữ chồng của Ryeowook

[Oneshot][YeWook][NC for this Christmas] After Concert

[Oneshot][YeWook] Back to December

● [Oneshot][YeWook] Box – Chid.ver

● [Oneshot][YeWook] Box – Adult.ver

 [Oneshot][YeWook] Box – extra~

[Oneshot][YeWook] Can’t live

[Oneshot][YeWook | NC17] Close your eyes and feel

[Oneshot][YeWook] Cuộc gọi nhỡ

● [Oneshot][YeWook] Em đá chân còn anh bắn súng

● [Oneshot][YeWook][Special Ver] Em đá chân còn anh bắn súng

● [Oneshot][YeWook][NC17]  Firework 

[Oneshot][YeWook] Học sinh không chịu ngoan

 ● [Oneshot][YeWook] – If you love me more –

● [Oneshot][YeWook] Let’s Bloom and be Beautiful, dear!

[Oneshot][YeWook] Nhật kí của Wookie

 ● [Oneshot][YeWook] Phòng khám

●[Oneshot][YeWook] Phòng Khám | Extra |

[Oneshot][YeWook] Không đi đâu hết!

[Oneshot][YeWook] Sakuya

● [Oneshot][YeWook] Sweet honey

●[Oneshot][YeWook] – The More That I Love You –

[Oneshot][YeWook] Thói Quen

[Oneshot][HeeLee] Tình Già 34

 ● [Oneshot] [YeWook] Tình Nhân

[Oneshot][YeWook] Tình Yêu Của Bạn Có Màu Gì?

 ● [Oneshot][YeWook] Underwear 

[Oneshot][YeWook] What are Words

[Oneshot][YeWook] Wish

————————————————————————————–

[ Shortfic]

[YeWook] Hẹn hò với anh đi :

Văn án

♡ 1 ♡ 2 ♡ 3 ♡

 ♡ 4 ♡ 5 ♡ 6 ♡ 7 ♡ 8 ♡ 9 ♡

♡ 10 ♡ 11|Hoàn| ♡

 ● [YeWook] Nghiệt duyên:

 ♥ Prologue ♡

 ♥ 1 2 3 4 5 ♡

♥ 6 7 8 9 10 ♡

♥ 11 12 13 14 15 ♡

♥ 16 17 18 19 20 ♡

♥ 21 22 23 24 25 ♡

♥ 26 27 28 29 30 ♡

END

[YeWook] Tan :

 ☆ Prologue ☆

 ☆ 1 ☆ 2 ☆ 3 ☆ 4 ☆ 5 ☆ 6 ☆

 ● [YeWook] Volunteers Sex :

 ▼Prologue ▼

▼ 1 ▼ 2  ▼ 3  ▼ 4 ▼

▼ ▼ 6 ▼ 7 ▼ 8|END| ▼

[YeWook] Nghệ Thuật Uốn Cong:

Prologue ✿

1 ✿ 2 ✿ 3 ✿ 4 ✿ 5 ✿

6 ✿ 7 ✿ 8 ✿ 9 ✿ 10 ✿ 11END ✿

✿ NTUC Ngoại truyện 1 ✿

✿ NTUC Ngoại truyện 2 ✿

[Vân Húc] Vì Sao Tổng Đài Đại Nhân Khóc :

Prologue ★

1 ★ 2 ★ 3 ★ 4 ★ 5 ★ 6 ★ 7 ★

[YeWook] A Little Love :

Part 1 ■

 ■ Part 2 | Part 3 ■

■ Part 3 | Part 5 | Part 6 ■

■ Part 7 | Part8 ■

■ Part9 END ■

—————————————————————————–

[Longfic]

[HeeLee] Yêu hồ luyến nguyệt

 ◇Văn án ◇

 ◇  Chương 01 ◇  Chương 02  ◇  Chương 03 ◇

◇ Chương 04 ◇  Chương 05   ◇  Chương 06 ◇

◇ Chương 07 ◇  Chương 08    ◇  Chương 09 ◇

◇ Chương 10 ◇  Chương 11     ◇  Chương 12 ◇

[YeWook] Kỳ VươngVăn án

| Bản Cũ |

 [QUYỂN I : GẶP GỠ ]

 – Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 [ THƯỢNG ] [ HẠ ] –

 — Chương 4 — Chương 5  Chương 6

 – Chương 7Chương 8– Chương 9 [THƯƠNG] [ TRUNG] [HẠ] –

Chương 10 – Chương 11 [THƯỢNG] [HẠ]

Chương 12 – Chương 13 –  ( Hoàn )

.

– Phiên ngoại I –  – Phiên ngoại II –

.

[QUYỂN II: CHIA LY]

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4

Chương 5

| BẢN MỚI |

[QUYỂN I : GẶP GỠ ]

Giới Thiệu

.

Chương 01 ☆

Chương 02 ☆ Chương 03 ☆

Chương 04 ☆ Chương 05 ☆ Chương 06 ☆

Chương 07 ☆ Chương 08 ☆ Chương 09 ☆ Chương 10 ☆ Chương 11 ☆

Chương 12 ☆ Chương 13 ☆ Chương 14 ☆

Chương 15 ☆ Chương 16 ☆

Chương 17 ☆

( Hoàn Quyển I )

Phiên Ngoại I : Đừng quên trở về ☆

☆☆ Phiên Ngoại II : Nhật kí người thương ☆☆

[QUYỂN II: CHIA LY]

.

☆☆ Chương 18 ☆☆

☆☆ Chương 19 ☆☆ Chương 20 ☆☆

☆☆ Chương 21 ☆☆ Chương 22 ☆☆ Chương 23 ☆☆

☆☆ Chương 24 ☆☆ Chương 25 ☆☆ Chương 26 ☆☆ Chương 27 ☆☆

☆☆ Chương 28 ☆☆ Chương 29 ☆☆ Chương 30 ☆☆

☆☆ Chương 31 ☆☆ Chương 32 ☆☆ Chương 33 ☆☆ Chương 34 ☆☆

☆☆ Chương 35 ☆☆ Chương 36 ☆☆ Chương 37 ☆☆

☆☆ Chương 38 ☆☆ Chương 39 ☆☆ Chương 40 ☆☆ Chương 41 ☆☆

☆☆ Chương 42 ☆☆ Chương 43 ☆☆ Chương 44 ☆☆

☆☆ Chương 45 ☆☆ Chương 46 ☆☆

☆☆ Chương 47 ☆☆

( Hoàn Quyển II )

☆☆☆ Phiên Ngoại III ☆☆☆

☆☆☆☆ Phiên Ngoại IV ☆☆☆☆

[QUYỂN III: THIÊN TÁC CHI HÒA]

( Trời Sinh Một Đôi)

.

☆☆☆ Chương 48 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 49 ☆☆☆ Chương 50 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 51 ☆☆☆ Chương 52 ☆☆☆ Chương 53 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 54 ☆☆☆ Chương 55 ☆☆☆ Chương 56 ☆☆☆ Chương 57 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 58 ☆☆☆ Chương 59 ☆☆☆ Chương 60 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 61 ☆☆☆ Chương 62 ☆☆☆ Chương 63 ☆☆☆ Chương 64 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 65 ☆☆☆ Chương 66 ☆☆☆ Chương 67 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 68 ☆☆☆ Chương 69 ☆☆☆ Chương 70 ☆☆☆ Chương 71 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 71 ☆☆☆ Chương 72 ☆☆☆ Chương 73 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 75 ☆☆☆ Chương 76 ☆☆☆ Chương 77 ☆☆☆ Chương 78 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 79 ☆☆☆ Chương 80 ☆☆☆ Chương 81 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 82 ☆☆☆ Chương 83 ☆☆☆

☆☆☆ Chương 84 ☆☆☆

( Hoàn Quyển III)

☆☆☆☆☆ Phiên Ngoại V ☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆ Phiên Ngoại VI ☆☆☆☆☆☆

.

.

.

——————————————————————————

[Another]

 ● [Special Fic][YeWook] Chạm

♫ [1] ♫ [2] ♫ [3] ♫ [4] ♫ [5] ♫ [6] ♫ [7] ♫

♫ [8] ♫ [9] ♫ [10] ♫ [11] ♫ [12] ♫ [13 – End ] ♫

 ● [Many shots] [YeWook] Khi yêu

♥ [1] ♥ [2] ♥ [3] ♥ [4] ♥ [5] ♥ [6] ♥

● [Threeshots][YeWook][Bỉ Văn] Ta không phải Dương Phí Qui. Ta là Kim Quí Phi

Lời Dẫn

Hồi Thứ Nhất _ Hồi Thứ Hai _ Hồi Cuối

Phiên Ngoại

● [Twoshots][YeWook] Tay nhỏ của Yesung

 ♥ Shot 1 ♥ Shot 2  ♥

● [Threeshots][YeWook] Tiểu Đại Uyên Kê

♥ Chương thứ nhất ♥ Chương thứ 2 ♥ Chương thứ ba ♥

● [Threeshots][YeWook] Crush của Kim Jong Woon

Part 1 Part 2 ♥ Part 3 ♥

● [Special Project][YeWook] Twenty days of love

.

 ♡ [1] Jongwoon và Ryeowook ♡

♡ [2] Ngày đầu tiên: Cùng về thăm bà nào ♡

 ♡ [3] Ngày thứ hai: Bà đang nhìn chúng ta đấy! ♡

 ♡ [4] Ngày thứ ba: Mặt trời luôn tỏa sáng trên những đám mây ♡

 ♡ [5] Ngày thứ tư và ngày thứ năm: Cả hai đều thật sự rất ngốc ♡

 ♡ [6] Ngày thứ sáu: Thích cảm giác ấm áp như thế này ♡

♡ [7] Ngày thứ bảy ướt át ♡

 ♡ [8] Ngày thứ tám và những chớm nở sau mưa ♡

 ♡ [9] Ngày thứ chín hụt hẫng ♡

 ♡ [10] Ngày thứ mười: Những tách trà nguội ♡

 ♡ [11] Ngày thứ mười một: Anh thích em ♡

 ♡ [12] Ngày thứ mười hai: Em có thích anh không? ♡

 ♡ [13] Ngày thứ mười ba: Tình yêu là cái chi chi ♡

 ♡ [14] Ngày thứ mười bốn: Hối tiếc ♡

 ♡ [15] Ngày thứ mười lăm: Mối tình đầu ♡

 ♡ [16] Ngày thứ mười sáu: Điều em chưa nói ♡

 ♡ [17] Ngày thứ mười bảy, mười tám, mười chín và hai mươi: Về chung một nhà ♡

|END|

.

Hậu truyện Twenty days of love

 ♡ [18] Ông chủ lớn và Ông chủ nhỏ ♡

[19] Sinh nhật Ryeowook ♡

 ♡ [20] Những ngón tay đan ♡

● [Twoshots][YeWook][NC17] Sự lợi hại của Hashtag

Shot 1 _ Shot 2

[YeWook Interview] – Họp báo K.RY Concert –

 ● [Tản Mạn] YeWook tình thú

● [Extra~][WonKyu] Chàng Tiên Cá

●   [Many drabble] Philip and Tin – 1 – –2 –3

●  [ Ghi chép ] Nhật kí những loài hoa –1–  –2 3 –4

Advertisements

78 thoughts on “Fanfic’s Map

  • chào em. Rất vui vì e đã thích fic của ss. Phòng Khám extra~ là quà 411 cho những bạn may mắn nhanh tay nhanh chân xí vị trí lấy pass. Hiện tại ss đã ngừng share pass fic này.

   Thành thật xin lỗi em vì ss đã hứa là k share pass nữa. Nếu e có đọc cái note preview về fanfic của ss sẽ thấy thông báo ^.^

   Hiện tại ss set pass, nhưng ss hứa nhất định sẽ gỡ pass vào một ngày nào đó. ( ss sẽ thông báo trên wp nga~)

   Thật xin lỗi em, và cảm ơn e đã ủng hộ wp của ss ^.^

 1. Không có gì đâu ạ.Mong ss sớm gỡ pass nha!Dù gì thì nhiều fan YeWook đọc được vẫn tốt hơn là vài người, phải không ss? Chúc ss ngày tốt lành và hãy viết được nhiều fic hơn nha. Em chờ cái fic Kỳ Vương lắm đấy!!! Moazzz*hôn gió,vẫy tay*

  • mình có gợi ý trong phần A-Z đó bạn. Từ nay trừ những fic mình nói là sẽ gữi pass trực tiếp thì tất cả những fic con lại sẽ được gợi ý pass trong phần A-Z. Bạn có thế bào đó để tìm nhé bạn. Pass rất dễ vs yw-er, chỉ là mình set để tránh tai mắt của mấy ng ngoài tò mò thôi ^^~.

   After concert có pass là 411. Lần sau bạn cứ vào đó mà check nhé 😀

 2. Pingback: link « junsucaheo

 3. Au ơi sao lâu rùi mà không xuất xưởng chap mới của “Nghiệt duyên, KV, Hẹn hò với a đi” j hết vậy! vô hoài mà hok thấy chap mới chán ghê à! xuất hàng, xuất hàng mau đi au ơi! 5ting!^^

 4. Au ơi tình hình là cái KV nhìn thấy treo hàng nhìu vậy mà sao k hảo hảo ra lò đi ah! Mau khỏe mạnh và tung chưởng Au nhé!^^

  • haha, tại vì ta mãi mới tìm được beta á. Lên map xong rồi tức là ta đã xong quyển 2 rồi :”> bh chỉ chờ beta rồi up dần dần thôi. Tuần tới sẽ trở lại tiến độ~~~~~

 5. Chướng đại nhân dạo này bận lắm hay sao mà k thấy ra chap mới của các fic vậy ah? ngày nào cũng mò vào mà k thấy cái chi hết!hicccccc

   • a , cái này tuyệt nha ~ hum bữa em đọc được cái MUST READ của ss mà hết hồn luôn, tg hông đc xem típ KV lun á . thz ss nhìu ❤

 6. Em chào ss.
  Có vẻ hơi điên khi mà nói và yêu cầu thế này nhưng mà trong các drabble của ss em chỉ thích mỗi cái Philip and Tin
  Sao dạo này không thấy ss type tiếp nữa ạ? Thực sự đọc cái đó mà em cảm giác ấm áp cực í!

  • tại vi đó là cái ghi chép từ việc có thật e à. Đó là ở cái nhà cũ ss ở, h ss chuyển nhà sang chỗ khác rồi. Tuy vẫn đi chơi vs 2 bạn đó nhưng k còn được chứng kiến hằng ngày nữa. Tuy nhiên có nhiều việc ss chưa kể lắm, khi nào rãnh rỗi ss sẽ chia sẻ tiếp ^^

  • Mình xin lỗi, mình không up fic ở bất cứ page nào khác cả, kể cả những trang official. Thật ngại quá, cảm ơn bạn đã yêu thích fic của mình ^^~

 7. Ss có thể cho e xin pass của kỳ vương phiên ngoại 1&2 được không ạ?
  mail cua em là:kimnguyen021093@gmail.com
  thanks ss

 8. e chào chủ nhà ^^ *ko biết chủ nhà còn ở đây ko* e là một fan “sinh sau đẻ muộn” của Yewook và e cực thích fic Kỳ Vương của chủ nhà, nên… chủ nhà có thể cho e xin pass 2 phiên ngoại của KVI được ko ạ? mail ccủa e bangly411@gmail.com
  cảm ơn chủ nhà trước ạ ^^

 9. Chào ss, em biết ss lâu rồi nhưng mà không dám vào chào vì em từ lâu rồi làm shipper thôi chứ không dám nhận là fan, em rất ấn tượng vì sức viết của s dồi dào. Năm nay mới mò vào thấy ss vẫn còn hoạt động em thấy mừng nên chào hỏi. Cho em làm quen với~~~ TTvTT

  • rất vui được làm quen với em :”>
   Em nói sức viết ‘dồi dào’ làm ss thấy xấu hổ quá. Thực sự bh cuộc sống riêng k cho phép ss thường xuyên update fic nữa. Chỉ rãnh khi nào viết khi đó thôi :((( cứ gọi ss là Chướng ha~~~

 10. Ss cho e xin pass Kỳ Vương Phiên Ngoại 1,2nha
  Chắc nhỏ hơn ss, là cái com đâu tiên của e ( thât xin lôi ss ), fic ss viêt rất hay, văn chương ss cũng rất tuyệt, em tìm đên nhà ss ms tuân trx mà đa xong gần như toàn bộ fic rồi
  Ngưỡng mộ ss, cảm ơn ss đa yêu thương yewook, yêu ss nhiêu (ít hơn xí) như yêu Sungie~~~~, ss hãy vui vẻ và đưng tư bỏ niêm đam mê này nha
  Mail của e: bambo_lovely1999@yahoo.com.vn

  • cảm ơn em vì đến bh vẫn yêu YW. SS đã gửi pass KV qua mail cho e rồi nha, nêu vẫn chưa nhận đc thì báo để ss gửi lại nha

   ps: sorry e tại bh ss mới reply. Mấy thang nay ss nghỉ dưỡng bênh 😦

 11. Ss à, fic Kỳ Phong thực ngưng rôi sao,
  Em lên đt, em không biết có đọc hêt đây đủ chưa nhưng hình như fic có sự cô hả ss….
  Em thật rât mong chờ Kỳ Vương comback

 12. Ss à, thật sự là quá muộn khi mãi giờ này em mơi com cho ss…..Em muốn nói nhiêu nhiêu một chút, phiên quá không ạ
  E xưng e nhé, e nhỏ hơn ss rất nhiều
  Cho em biện minh xíu nha, biêt đên Kpop thì cũng lâu rôi ạ, nhưng trx giờ e chỉ nghe nhạc, chưa thât sự trở thành fan của nhóm nào cả…
  Ms hè 2015 thôi ạ em xem all about SJ, và chính vào lúc xem chương trình đó, e thật sự trở thành fangirl, e cuồng Yesung, điên đảo và bấn loạn khi ấy … thât sự lúc ây mơi biết mình mắm trai đẹp đên vậy ,ban đâu mà ạ, yêu vì e ấn tượng vẻ đẹp của boss
  A nói nhiêu quá rồi, ý e chỉ là e thật sự thích Sung và thích Super Junior quá muộn, và biết đên fanfic cũng như hiểu hơn (e ko dám ns hiêu rõ) vê BL và ĐM lại muộn hơn nhiêu nưa….
  Nhưng chỉ trong vỏn vẹn vài tháng như thế, e là lật tung cái Google và tìm fic YW, đọc, đọc và đọc. Em đang đi học xa nhà, e lên mạng băng đt và cũng lên rât khó khăn
  Vì vậy e là silent reader. Đây là com thư hai của e. Trước giờ e ko com nhưng thât long luôn rât ngương mộ các ss …. ngương mộ vê cả văn phong, cả tình cảm ss cho fic, cho readers, ngương mộ công sức của các ss căng nao thức đêm đê viêt fic,…. vs ss và môt ss trx đây nữa, e dành một buôi tối, thật là e cũng suy nghi, lựa lời, đê viêt cái com dài thê này đây….Đê xin lôi vì sự trê nãi của mình, đê cảm ơn ss chân thành..
  .Thật cái chính e muôn ss vui, ss co động lực, ss cảm nhận đc tình cảm của e, muốn ss biêt ss tuyệt vơi vs e vậy đó….mà khó quá, e sợ e ns sên quá đâm ra thành lơi xu nịnh ko thât, ngăn gọc lạc lẽo quá thì cung không đc…..
  Chắc dưng ơ đây ạ, dài quá, e sợ no không đăng, e cảm ơn ss lân nưa, rãnh e com mây thứ vs ss nưa nha (e chưa ns đx gì vê fic của ss cả)
  Chuc ss năm ms vui vẻ

  • Chúc em năm mới vui vẻ. Thật cảm động vì sau thời gian off dưỡng bệnh lại được đọc những chia sẻ chân tình như vậy. Mong rằng những câu chuyện nhỏ nhặt ss viết có thể giúp em thấy thoải mái và học tập tốt hơn trong thời gian xa nhà.

   Yêu thương chưa bao giờ là muộn màng, vậy nên em hãy cứ yêu Boss cũng như các chú già của chúng ta thật nhiều nhé.

   Cho đến hiện tại thì ss cũng chưa bao giờ có ý định dừng viết fic, chỉ là hiện tại ss k thể update thường xuyên thôi. Mong là em vẫn ủng hộ ss ^^

   Yêu em :X

   • Chào ss ạ, Happy New Year ss nha, em lại ghé thăm ss nưa đây, hôm nay lại nhiêu chuyện típ nưa ạ ^^
    Ss bệnh đo hơn chưa, ss hôi trươc em thây có chia sẻ là ss nhập viện nữa, rôi dương bệnh….là mây bài tư may năm trước, T.T…ss nhớ giư sức khoẻ nha. Giơ em tâm sự nha

    Em tìm đến nhà ss đâu tiên là fic volunteer sex đấy ạ, côt truyện thật sư rât nhân văn, em biêt thêm vê vấn đê đó trong xa hội, vưa nhân văn vừa mang cả môt câu chuyện tình…..kêt thúc có đau lòng nhưng vân rất rât tuyệt ạ, có đau thì mơi càng ân tương, ss thât sự rât hay khi tạo ra một fic là tình cảm xuât phát tư tình dục ( em không biêt nói sao cho đúng ý nưa, ý em là nhiêu ngươi nói, khi làm “….” sẽ cảm nhận đc tình yêu của ngươi kia ntn, nhưng hiz hiz đâu óc em đọc NC toàn là quắn quéo tèm lem….nhưng thât sự chỉ có trog volunteer sex ấy là em cảm nhận đc tình yêu sâu sắc của hai người, nhưng cảm xúc mãnh liệt xuât phát tư nhưng lân họ hoan ái, chỉ trong volunteer sex là em cảm nhận sâu sắc điêu ấy thôi

    ss viêt NC mượt mà ạ, có cái dòng ss nói là ss ngương mộ nhưng author viêt NC mượt…..ss ngương mộ mình điiiiiiiiiiii……nhưng mà cái Em đá chân còn anh băn súng thì quăn quéo thiệt đó nha, ….nhưng mà cơ nào vân rât rất ư là tuyệt….ơ chô là cái tinh huống ss đặt vào ấy, ss đỉnh thật đây, là khen thât đấy

    Rồi em đọc đên mâ cái oneshot, có cái vui, cái buồn, wish, if you love me more, the more i love you, can’t live…..đa số ss cho cái kết lửng, nhờ vậy mà em đọc rồi cứ nhớ mãi vê mây câu chuỵen tình cảm ấy, không thật trọn vẹn nhưng cũng không phải là đau lòng…..em thì em thích nhưng câu chuyện buồn hơn đây ạ, thích nhưng chuyện tình đây giông bão, thử thách, hiểu lầm rồi thích nhưng khi hai ngươi hàn gắn nữa…..nói thích mà em đọc là cư khóc, như hẹn hò với anh đi mây chap sau cùng, đọc là khóc…hì

    Fic 20days of love, không phải kiểu tình yêu đau đơn mà tình yêu nhẹ nhàng phải không ạ, em cũng thích tuôt luôn, đọc thật sự rât rất nhẹ nhàng, rất rất yên bình, rất đổi giản đơn mà ý nghĩa, môi ngày tình cảm lại lớn hơn, em cũng thích lâu lâu như vậy đi, chứ sóng gió quá, em đọc mà cũng đau lòng theo lắm…..

    Nhờ các fic của ss, của nhưng ss khác nưa….mà tình cảm của e cho Yesung lớn hơn, có thê tự do tưởng tượng ra boss nhà ta thê này thế kia, một người rat tuyêt vờiiiiiii ,…. Rôi em cũng yêu luôn cả tiêu bảo bối luôn rồi, Ryeowook thât rât dễ thương mà, rôi tự nhiên yêu cái màu tím của wook. Thích luôn hoa lavender giống wook luôn rồi…..tư fic khi yêu của ss cũng có đó….^^

    Dài quá rôi, mà kệ cho em nói hêt nha, em muôn nói, Tết em mới vê nhà có mạng đc mà T.T
    Hôi trước em chỉ đọc ngôn tình, chưa thử với ĐM….em thấy ss có chia sẻ nhiêu ngươi không thích ngôn ngư ss kiêu mà giống ĐM…..thât sự nó cũng mới với em, lúc đâu em đọc không quen nên cũng né không đọc nhung fic VânHuc… ..rôi sao sao cũng thử đọc một lần….fic hẹn hò với anh đi là fic VânHuc đâu tiên em đọc trọn vẹn đây ạ….^^ kết quả là vân rât hay như vậy đây thôi, ss mở ra cho em thêm đấy, giơ em đọc vân hiểu trọn vẹn mà lại thây dùng ngôn tư đó có cái hay riêng của nó, nó làm hình ảnh em tương tượng thêm đẹp ra hơn thì phải..nên là ss dùng sao cũng đc hết trơn….hay là do ghiên ss quá rôi vậy ^^, khen không à !

    Rôi cũng từ nhà ss mà em lân đâu thử đọc fic cổ trang, rồi thử luôn xuyên không đây, …. Trước em đọc hiện đại không à…….T.T khen nữa, rât hay, hay quá xá hay luôn T.T, là fic ” Ta không phải là Dương quý phi ta là Kim quý phi” đó, có thể là lân đâu đọc cổ trang nên em thât sư xúc động mạnh mẽ lắm, quay vê tìm nhưng fic cô trang VânHuc đã bỏ qua….cảm ơn ss nha, đã mở ra cho em thể loại đó đấy ạ, hôi trước vì em thây nó xa xa với thực tại quá, khó cảm xúc, ai dè hay quá chừng, cảm ơn ss nhiêu, giờ em còn xem phim cổ trang nưa mà….nói chung là nhieu thứ lân đâu là tư nha ss đấy nhaaaaa ^^

    Rôi cái xuyên không trong Vì sao tổng đài đại nhân khóc cũng là môt cái mới mẻ với em, vân tuyệt như thê, lân đâu em doc mà, thích quá thích,….hay hay hài hài vui vui mà cũng tình cảm đáng yêu lắm chớ bộ…..

    Cuối cùng là Kỳ Vương, em đọc nó sau cùng khi đã cảm đc trọn vẹn ngôn ngư dạng ĐM. Quyên 1 đã hoàn rôi, sự gặp gỡ hai con ngưoi ấy đúng là duyên định mà, rôi cũng từ nhưng khi sát cánh bên nhau mà quý mến nhau, đẹp quá à, lãng mạng ghê luôn, thích một Vân ca ân cân, hêt mực sủng nịnh yêu chiêu Húc nhi như thê, thích môt Húc nhi đanh đá, hành hạ nhưng yêu Vân ca như thế….giờ em đã đoc hêt rồi, chắc quyên 2 có bão phải không ạ, kệ ạ bão nhiêu vào ss, em muốn thây đau đớn đê tình yêu sau cùng càng đẹp hơn….hìa hìa và cũng thât mong chờ đó ạ….a ha ha em nói vậy thôi, ss đưng áp lực nha, cứ thoải mái đi ạ, em bày tỏ nãy giờ thì chắc chăn sẽ ủng hộ ss nhiêu lắm mà…..em cũng rất là kiên nhẫn nha (tại vì em còn phải học nữa, lớp 11 ạ, khôg thể dành hêt thơi gian cho fanfic đc,) em nghi chắc là ss cũng có nhưng công việc riêng…..nên ss cứ hãy viêt fic khi ss thích, ss rãnh rôi, em cũng tìm đọc khi em muôn thoải mái, nên ss cứ tin là có môt đưa luôn ủng hô ss, cố lên cố lên và mong chờ fic của ss nha ❤ ❤
    Em đọc lại nhưg bài chia sẻ mây năm trước, hôi đó fic gặp vân đê sao…? Hôi đó vân chưa biêt cả, biêt là nhào vô chém tư tung rôi, ….. Ss đã vượt qua đc mây lơi đó thì ss phải giữ quyết tâm và đam mê nha, đưng bỏ cuộc nha, có ngươi buôn đấy….tại vì em thấy em sinh sau đẻ muộn quá, khi tìm đên fanfic thì các author đã dưng rồi….tiếc quá, em cũng không còn cơ hôi đọc nhưng fic hay nưa, ss còn đây là mưng lắm ….

    Lời cuối rồi, em cảm ơn ss nha, ss mở ra nhiêu thứ cho em, rồi nhưng câu chuyên tình cảm em rât thích, nghĩ lại vân cảm xúc ghê luôn……Hình như em thành fangirl của ss mât rồi, a ha ha….
    Ss đọc đc dên dây là em mưng lắm á, cảm ơn ss đã chịu khóc đọc nha…..
    Năm mới rồi, chúc ss thât nhiêu sức khoẻ, gặp nhiêu niêm vui và thành công trong cuộc sống ❤

   • huhu, mới đầu năm vào wp tính gõ cái fic khai xuân mà đọc được cái cmt dài ơi là dài của em, thật sự ss xúc động không tả nổi T_T

    Cảm ơn em vì đã đọc hết những gì ss viết một cách chậm rãi, cảm nhận nó một cách chân thành như vậy. Đọc cmt của em, bản thân ss cũng tự nhìn nhận lại quá trình viết của mình luôn :))

    thật ra Map của ss thì xếp theo thứ tự ABC, hồi WP cũ thì xếp theo thời gian post nên có lẽ sẽ thấy được sự thay đổi trong cách cảm nhận mối quan hệ của YW cũng như cách hành văn hơn.

    Nói ra thì ss làm fan của SJ cũng đã ngót nghét 10 năm, viết fic cũng đã 7 8 năm. Tuy rằng chẳng dám nhận bản thân có vị trí này nọ gì, xuất phát điểm chỉ là muốn lưu trữ lại những vọng tưởng của một con shipper với tâm hồn biến thái thôi :)))

    Ah Ah~, nói chung, thường thì fic vui hay buồn phụ thuộc phần lón vào tâm trạng của ss. Ngày xưa, lúc còn đi học, còn trẻ trâu, còn này nọ. Đối mặt với áp lực ở trường, với những mối quan hệ bạn bè, nhỏ thôi, mà cũng đã thấy ghê gớm lắm, nên toàn viết mấy fic quằng quại thôi :))

    Hiện tại, sau khi đã già, đã có tuổi, thì nỗi sợ về cái đau lòng, cái chia ly cứ ám ảnh, nên tinh thần thì là rằng cứ hường phấn với cả hài hước mà phang thôi :))

    Dù sao thì, với một người viết fic như ss, chẳng gì có thể quí hơn những reader như em. Cảm ơn em lần nữa vì đã kiên nhẫn dõi theo ss. Chúc em năm mới an lành, vui tươi và đầy những điều tốt đẹp nha~

    ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: